ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ.

ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Μέσα από την πολύχρονη εμπειρία μας είμαστε σε θέση να παρέχουμε:

Συμβουλές για την επιλογή προσωπικού για την οικονομική γραμματεία και τα λογιστήρια των επιχειρήσεων.

Υπηρεσίες οργάνωσης και επίβλεψης λογιστηρίων καθώς και συμβουλές για την επιλογή και την παραμετροποίηση προγραμμάτων λογισμικού, σύμφωνα με τις ανάγκες της επιχείρησης και τις επιταγές του ΚΦΑΣ.

Υπηρεσίες διεθνούς φορολογικού σχεδιασμού σε συνεργασία με συνεργάτες μας στο εξωτερικό.

Υπηρεσίες παρακολούθησης επιχειρήσεων ως εσωτερικοί ελεγκτές και ενημέρωση με οικονομικές αναφορές (reports) για την πορεία των εργασιών τους, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.

Συνεχής ενημέρωση για τις νέες φορολογικές, ασφαλιστικές κ.λπ. διατάξεις που αφορούν στην επιχείρηση, καθώς και προτάσεις για αξιοποίηση των κινήτρων ανάπτυξης και των επιδοτήσεων προς όφελος της επιχείρησης.